تور زمینی ترابزون_نوروز 1402

 • مدت اقامت از ۴
 • شروع قیمت از ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تبریز
 • محل حرکت تور: تبریز
برگزار شده یکشنبه / ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ۴ برگزار شده جمعه / ۴ فروردین ۱۴۰۲ ۴ برگزار شده دوشنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۲ ۴
کد تور: 001
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۷ اسفند
پایان: جمعه / ۴ فروردین
کد تور: 002
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۳ فروردین
پایان: سه شنبه / ۹ اسفند
کد تور: 003
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۶ فروردین
پایان: جمعه / ۱۲ اسفند

سینگل ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دبل ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کودک 6 تا 10 سال ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نوزاد ۲۰۰,۰۰۰ تومان

سینگل ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
دبل ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 10 سال ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نوزاد ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خدمات استخر-سونا-حمام ترک بصورت رایگان ارائه میشود.

سینگل ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دبل ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 10 سال ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوزاد ۲۰۰,۰۰۰ تومان

سینگل ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دبل ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کودک 6 تا 10 سال ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نوزاد ۲۰۰,۰۰۰ تومان

سینگل ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
دبل ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 10 سال ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نوزاد ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خدمات استخر-سونا-حمام ترک بصورت رایگان ارائه میشود.

سینگل ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دبل ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 10 سال ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوزاد ۲۰۰,۰۰۰ تومان

سینگل ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دبل ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کودک 6 تا 10 سال ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نوزاد ۲۰۰,۰۰۰ تومان

سینگل ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
دبل ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 10 سال ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نوزاد ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خدمات استخر-سونا-حمام ترک بصورت رایگان ارائه میشود.

سینگل ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دبل ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 10 سال ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 2 تا 6 سال ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوزاد ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نقشه راه