تور زمینی وان همه روزه از تبریز(4شب)

 • تاریخ ارزانترین برگزاری ۳۰۶۰۰۰۰
 • مدت اقامت از ۴
 • شروع قیمت از ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تبریز
 • محل حرکت تور: تبریز
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۳۰۶۰۰۰۰
برگزار شده سه شنبه / ۲۰ دی ۱۴۰۱ ۴ برگزار شده پنجشنبه / ۲۲ دی ۱۴۰۱ ۴ برگزار شده یکشنبه / ۲۵ دی ۱۴۰۱ ۴ برگزار شده سه شنبه / ۲۷ دی ۱۴۰۱ ۴ برگزار شده جمعه / ۳۰ دی ۱۴۰۱ ۴ تاریخ برگزاری سه شنبه / ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ۴
کد تور: 001
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۰ دی
پایان: شنبه / ۲۴ دی
کد تور: 005
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲۲ دی
پایان: دوشنبه / ۲۶ دی
کد تور: 002
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۵ دی
پایان: پنجشنبه / ۲۹ دی
کد تور: 003
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۷ دی
پایان: شنبه / ۱ بهمن
کد تور: 004
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳۰ دی
پایان: سه شنبه / ۴ بهمن
کد تور: 005
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۱۸ بهمن
پایان: شنبه / ۲۲ بهمن
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : زمینی
تبریز۰۷:۰۰
وان۱۳:۰۰
دیدار سیر گیتی
ون ترک
-
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۱۲۹,۹۹۹ تومان
اتاق سه تخته ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۱۱۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۱۲۹,۹۹۹ تومان
اتاق سه تخته ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۱۱۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۱۲۹,۹۹۹ تومان
اتاق سه تخته ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۱۱۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۱۲۹,۹۹۹ تومان
اتاق سه تخته ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۱۱۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۱۲۹,۹۹۹ تومان
اتاق سه تخته ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۱۱۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Yakut Otel
Bahçıvan, PTT Cd. No:59, 65150 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Dimet Park Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. No:10, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
My Deluxe
Şerefiye, 65140 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Sardur Hotel
SGK YANI SARDUR OTEL, BAHÇIVAN MAH.KAZIM KARABEKİR CAD. NO:15 SARDUR HOTEL A, Ferit Melen Cd, 65100 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵,۱۲۹,۹۹۹ تومان
اتاق سه تخته ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Taht Palace Hotel
Bahçıvan Cumhuriyet cad. Park Avm karşısı no 92, 65130 İpekyolu/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴,۱۱۹,۹۹۹ تومان
اتاق یک تخته ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Grand Hotel
Şerefiye, İrfan Baştuğ Cd. no : 4, 65000 Van Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان
Elite World Hotel
Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:67, 65030 Merkez/Van, Turkey
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق سه تخته ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک زیر 6 سال بدون تخت ۸۳۰,۰۰۰ تومان

درباره تور

نرخ کودک زیر 2 سال در تمامی هتل ها رایگان میباشد.